STORAGE DONE SMARTER

Om Safe Storage

Safe Storage leverer smarte digitale lager og logistikkløsninger for framtida. Oppbevaringsskap, container eller hvilket som helst lager område med full kontroll over all bruk, brukere og innhold til enhver tid.

Skap i drift hos Helse Førde
Skap i fabrikk